Vi har to forskjellige grenser for live-spill på NBA. For vårt produkt NBA live 2.0 er grensen $ 1000 på spredningen og $ 500 på money line. Disse grensene kan endres i løpet av kampen. For NBA-livetilbudet som er tilgjengelig i pauser og avbrudd i kampen er grensen $ 10 000, men den kan økes.