Vi tilbyr kjøp/selg for odds opptil 12,5. Når spredningen er over 13, tilbys ikke alternativet kjøp/selg.