Vi tilbyr tipping på andre halvdel via produktet Live NBA. Vi har også utvidet alternativet kjøp/selg og det tilbys nå både for totaler og spredninger.  Vi tar lavere kommisjon og tilbyr høyere grenser enn under live-spill   Sjekk menyen for live-tipping på NBA under pausen ved halv tid.