Når spredningen er på 10 eller mer eller money line er på -1000 eller mer, tilbys ikke multispill for NBA-kamper.