Maksgrensen for NCAA-basketball er $ 2000 for handicap, $ 1000 for money lines og $ 500 for totaler. Men avhengig av kampen og hvor interesserte kundene våre er, kan det hende at grensene for kampen blir større eller mindre. Det vises informasjon om gjeldende grense på skjermen for hver kamp. Du kan selvfølgelig plassere flere enn én innsats med maksgrensen.