-108-prismetode brukes for totaler for NCAA-basketball fordi de kan endres raskt og uforutsigbart.