Vi tilbyr mellom 2 og 6 lagteasere i WNBA. Du kan velge enten en 4,  4 1/2 eller 5 poengs teaser.     Les tabellene nedenfor for informasjon om de forskjellige typene teasere, antall lag og utbetalingene. 


WNBA 4 POENG 4,5 POENG 5 POENG
2 LAG 1 til 1 10 til 11 5 til 6 
3 LAG 9 til 5 8 til 5 3 til 2
4 LAG 3 til 1 5 til 2 2 til 1
5 LAG 9 til 2 4 til 1 7 til 2
6 LAG 7 til 1 6 til 1 5 til 1
Dette og annen informasjon er tilgjengelig under Spillinformasjon på nettsidene våre.